March 19, 2019

Shtetet elitare botërore me siguri që dinë dhe mbajnë sekret dicka më tepër se ato që thuhen publike mbi origjinen dhe vlerat e shqiptarëve nga periudha kur shteti Ilir ishte fuqi mesdhetare deri më sot.

Pushtimet e gjata shekullore të njëpasnjëshme të trevave shqiptare...

September 12, 2018

I nderuar President i Republikës së Shqipërisë, Shkelqesia Juaj, z. Ilir Meta

Rrethanat politiko-ekonomike e strategjike ballkanike dhe më gjërë si dhe zhvillimi i rrjedhave të tyre në përgjithësi mbas viteve 1990 ,kur u rivendosën marrdhëniet dipllomatike me shtetet pe...

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

© 2020 ALBANIAN TV OF AMERICA. ALL RIGHTS RESERVED.